Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Asus Chromebook

Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Asus Chromebook zapewnia opisane procedury, które należy wykonać, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu i oprogramowania. Zawiera instrukcje dotyczące wszystkich czynności konserwacyjnych, które należy wykonać, aby zapewnić długotrwałą i niezawodną pracę komputera. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, aktualizacji i konserwacji sprzętu, w tym instrukcje dotyczące czyszczenia złączy, zewnętrznych elementów i obudowy. Ponadto zawiera informacje na temat aktualizacji oprogramowania i konfiguracji systemu, aby zapobiec wystąpieniu problemów i optymalizować wydajność. Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Asus Chromebook jest niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce zachować bezpieczeństwo i wydajność swojego komputera.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Asus Chromebook

Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut.

Contents

 • Dlaczego ważna jest konserwacja zapobiegawcza?
 • #jeden. Faza identyfikacji problemu
 • #2. Faza analizy problemu
 • #3. faza projektowania
 • #4. Faza implementacji
 • #5. Faza testowa
 • #6. Faza testu akceptacji
 • #7. faza dostawy
 • Rodzaje konserwacji zapobiegawczej
 • #jeden. oparte na użyciu
 • #2. oparte na czasie
 • #3. Proroczy
 • #4. Obowiązkowe
 • Kiedy konieczna jest konserwacja zapobiegawcza?
 • Aby poprawić błędy i błędy.
 • Produkuj stabilne operacje
 • Rozwiązuj problemy wpływające na operacje, zanim się pojawią
 • Zapewnia zgodność z gwarancjami.
 • Przykłady Konserwacja zapobiegawcza
 • odbudowanie kodu
 • Optymalizacja kodu
 • Aktualizacja dokumentacji
 • Narzędzia do konserwacji zapobiegawczej
 • Zasoby edukacyjne
 • #jeden. Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej
 • #2. Strategie konserwacji, tom 1 — Konserwacja zapobiegawcza
 • #3. Przewodnik inżyniera dotyczący konserwacji zapobiegawczej
 • #4. Podstawy konserwacji zapobiegawczej
 • Wniosek

W świecie tworzenia oprogramowania konserwacja zapobiegawcza odnosi się do procesu patrzenia w przyszłość, aby upewnić się, że oprogramowanie/system będzie działał zgodnie z przeznaczeniem tak długo, jak to możliwe.

Być może kupiłeś wyrafinowany i drogi system do codziennych czynności. Możesz także zdecydować, że wewnętrzny zespół programistów zbuduje system, który pomoże w operacjach.

Niestety koszt oprogramowania nie kończy się na etapie zakupu. Jeśli chcesz, aby to oprogramowanie działało płynnie, musisz zainwestować w konserwację.

Utrzymanie można podzielić na cztery kategorie; adaptacyjne, korygujące, doskonalące i zapobiegawcze. Chociaż wszystkie rodzaje konserwacji mają zalety, dzisiaj skupimy się na konserwacji zapobiegawczej.

We współczesnym świecie konserwacja zapobiegawcza odnosi się do analizy danych operacyjnych, uczenia maszynowego i predykcyjnego monitorowania stanu zasobów w celu optymalizacji konserwacji i zmniejszenia ryzyka niezawodności operacji biznesowych lub zakładu.

Dlaczego ważna jest konserwacja zapobiegawcza?

Głównym celem konserwacji zapobiegawczej oprogramowania jest poprawa i naprawa awarii. Konserwacja zapobiegawcza jest naturalną konsekwencją ewolucji oprogramowania.

Jako firma musisz być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami w oprogramowaniu, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na klientach i poprawić wydajność swojej platformy.

Zanim system zostanie w pełni utrzymany, przechodzi przez następujące fazy;

#jeden. Faza identyfikacji problemu

Żądania zmian są identyfikowane i przypisywane numerom podczas tej fazy. Każde żądanie modyfikacji (MR) jest następnie oceniane w celu określenia rodzaju konserwacji, który jest dla Ciebie najlepszy. Ten krok jest konieczny, ponieważ istnieją różne rodzaje żądań konserwacji oprogramowania, w przypadku których każda modyfikacja musi być przechowywana w repozytorium zgodnie z jej typem i priorytetem. Jeśli konserwacja zapobiegawcza zostanie zidentyfikowana jako rozwiązanie, przechodzimy do następnego kroku.

#2. Faza analizy problemu

Na tym etapie przygotowywany jest zakres i wykonalność każdego zatwierdzonego wniosku o zmianę oraz ustalany jest plan. Na tym etapie ustalana jest wstępna wycena zasobów, informacje o repozytorium oraz dokumentacja projektowa.

W fazie analizy problemu przygotowywany jest raport wykonalności. Wspomniany raport będzie zawierał następujące informacje;

 • Oczekiwany wpływ zmian
 • Cele organizacji w krótkim i długim okresie.
 • Dostępne rozwiązania alternatywne
 • Implikacje bezpieczeństwa i ochrony podczas ćwiczeń

#3. faza projektowania

Kiedy zdecydowano, że należy wprowadzić zmiany, teraz jest czas na zaprojektowanie sposobu przeprowadzenia zmian, na przykład konserwacji zapobiegawczej. Podczas tej fazy wykonywane są następujące czynności;

 • Identyfikacja modułów oprogramowania, których dotyczy problem
 • Modyfikacja dokumentacji zidentyfikowanego modułu oprogramowania. Oceniane są takie aspekty, jak język projektowania programu i diagramy przepływu danych.
 • Opracowanie przypadków testowych dla nowego projektu.
 • Dokumentacja zaktualizowanych wymagań.

#4. Faza implementacji

Właściwe modyfikacje kodu są dokonywane podczas tej fazy. Podczas tej fazy wykonywane są następujące kroki;

 • Kodowanie i testy jednostkowe.
 • Integracja. Zakodowane oprogramowanie integruje się z istniejącym systemem.
 • Analiza i przegląd ryzyka. Nie trzeba czekać do fazy testów, aby przeanalizować ryzyko związane z utrzymaniem. Niektóre z zagrożeń, które można ocenić, to udostępnianie kopii zapasowych i awarie danych.

#5. Faza testowa

Ta faza gwarantuje, że do istniejącego systemu nie zostaną wprowadzone żadne nowe usterki. Atrybut wejściowy będzie zawierał zaktualizowaną dokumentację oprogramowania, zaktualizowany system i raport z przeglądu gotowości do testów. Zmodyfikowany pakiet oprogramowania zostanie poddany testom funkcjonalnym systemu, testom regresji i testom interfejsu.

#6. Faza testu akceptacji

Po przetestowaniu zmodyfikowanego modułu oprogramowania nadszedł czas na sprawdzenie, czy w pełni zintegrowany system działa zgodnie z oczekiwaniami. Rolą tej fazy jest wykrycie błędów i zweryfikowanie, czy modyfikacje zostały wykonane zgodnie z akceptowalnymi standardami.

Niektóre rzeczy, które zostaną sprawdzone, to w pełni zintegrowany system, procedury testów akceptacyjnych, plany testów akceptacyjnych i przypadki testów akceptacyjnych. Na koniec tej fazy generowany jest raport FCA i raport z testu akceptacyjnego.

#7. faza dostawy

Zmodyfikowane oprogramowanie jest prezentowane użytkownikom końcowym na tym etapie. Użytkownicy otrzymują również pomocne pliki i aktualną dokumentację opisującą działanie oprogramowania. Są to typowe kroki w fazie dostawy;

 • Audyt konfiguracji fizycznej (PCA)
 • Użytkownicy są informowani o nowych zmianach
 • Zmodyfikowany system jest instalowany, a użytkownicy są informowani.
 • Przewidziano miejsce na tylną część systemu.

Rodzaje konserwacji zapobiegawczej

#jeden. oparte na użyciu

Konserwacja zapobiegawcza oparta na użytkowaniu jest wykonywana po regularnym użytkowaniu systemu. Podejście to uwzględnia codzienne użytkowanie systemu i wykorzystuje je do ustalenia lub prognozy daty konserwacji lub przeglądu.

#2. oparte na czasie

Konserwacja zapobiegawcza na podstawie czasu/kalendarza po określonym czasie. Może to być co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, co kwartał, co pół roku, a nawet co rok. Czynność konserwacyjna jest uruchamiana automatycznie, gdy zbliża się termin i wszystkie niezbędne zlecenia pracy zostały utworzone.

#3. Proroczy

Konserwacja predykcyjna planuje działania naprawcze przed wystąpieniem problemu lub awarii. Zespół musi ocenić stan systemu, aby oszacować termin konserwacji. Takie zadania konserwacyjne są zaplanowane, aby zapobiec nieoczekiwanym awariom systemu.

#4. Obowiązkowe

Konserwacja preskryptywna idzie o krok dalej i pokazuje, kiedy wystąpi awaria i jakie są jej przyczyny. Takie podejście do konserwacji zapobiegawczej uwzględnia różne opcje i możliwe wyniki w celu ograniczenia ryzyka. com_11544. jpg" title="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" alt="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" ezimgfmt="rs rscb271 src ng ngcb271"/>

Kiedy konieczna jest konserwacja zapobiegawcza?

Aby poprawić błędy i błędy.

Luki i błędy mogą być dostępne w systemie oprogramowania. Takie błędy mogą teraz nie wpływać na operacje. Jednak podczas wprowadzania nowych funkcji może wystąpić oczekiwanie, które może powodować problemy. Dlatego konserwacja zapobiegawcza będzie przydatna do naprawienia tych błędów i uniknięcia przyszłych problemów.

Produkuj stabilne operacje

Systemy mają tendencję do awarii, gdy najmniej się tego spodziewasz. Może się zdarzyć, że będziesz zmuszony wstrzymać działalność podczas próby rozwiązania problemów, powodując niedogodności dla innych i tracąc przy tym pieniądze. Konserwacja zapobiegawcza ogranicza takie przerwy i zapewnia, że ​​Twoja firma działa zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązuj problemy wpływające na operacje, zanim się pojawią

Niektóre proste czynności konserwacyjne mogą zmniejszyć problemy związane z linią produkcyjną. Na przykład, jeśli przewidujesz skoki ruchu w danym miesiącu, możesz wprowadzić zmiany, aby mieć pewność, że takie zdarzenia nie spowodują awarii serwerów.

Zapewnia zgodność z gwarancjami.

Być może nabyłeś produkt/system od innego dostawcy. Jeśli ten system/produkt jest objęty gwarancją i ulegnie awarii, większość dostawców będzie wymagać od Ciebie wykazania, że ​​awaria systemu/produktu nie wynikała z zaniedbania. Konserwacja zapobiegawcza jest przydatna, gdy chcesz zakończyć przypadki zaniedbań z Twojej strony.

Przykłady Konserwacja zapobiegawcza

odbudowanie kodu

Konserwacja zapobiegawcza oprogramowania może obejmować transformację struktury kodu poprzez redukcję kodu źródłowego. Takie podejście może sprawić, że kod będzie bardziej zrozumiały, a nawet kompatybilny z produktami sprzętowymi/programowymi, które zamierzasz wprowadzić.

Optymalizacja kodu

Być może masz system, w którym wykonywane są wszystkie zadania, które nie zostały jeszcze zoptymalizowane. Optymalizacja kodu pozwala programowi zużywać mniej zasobów, takich jak procesor i pamięć. Możesz zoptymalizować swój kod jako mechanizm konserwacji zapobiegawczej, jeśli zamierzasz wprowadzić nowy sprzęt lub nawet obniżyć koszty związane z takim systemem.

Aktualizacja dokumentacji

Dokumentacja jest ważną częścią systemu, ponieważ wyjaśnia, jak działa program i jakie zmiany zostały wprowadzone w czasie. Aktualizowanie dokumentacji gwarantuje, że jesteś na bieżąco z bieżącym stanem systemu.

Narzędzia do konserwacji zapobiegawczej

Konserwacja oprogramowania, niezależnie od typu, nie odbywa się przypadkowo. Musisz uzbroić się w te narzędzia, jeśli chcesz płynnego działania;

 • Porównywarka plików. Takie narzędzie porównuje dwa systemy/pliki i dostarcza raport o różnicach. Porównywarka plików określa również, czy oba systemy lub pliki są identyczne.
 • kompilator i linker. Kompilatory sprawdzają błędy składniowe. W innych przypadkach narzędzia te można również wykorzystać do sprawdzenia źródła błędów. Narzędzie do łączenia służy do łączenia skompilowanego kodu z innymi komponentami w celu wykonania.
 • Płuczka. Debuger śledzi logikę programu. Niektóre przeglądarki, takie jak Google Chrome, mają narzędzie do debugowania, którego można użyć.
 • Generator odsyłaczy. Zmiany wprowadzone w kodzie muszą być zgodne z istniejącym systemem. To narzędzie określi, w jaki sposób zmiana wymagań wpłynie na różne komponenty i układy kodu.

Zasoby edukacyjne

#jeden. Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej

Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i zapobiegawczej zawiera najlepsze praktyki, podstawowe kroki prowadzące do sukcesu, błędy i zwycięstwa w konserwacji zapobiegawczej, które autor odniósł na przestrzeni lat.

Ta książka koncentruje się na czterech aspektach konserwacji zapobiegawczej: psychologicznym, inżynieryjnym, kierowniczym i ekonomicznym.

#2. Strategie konserwacji, tom 1 — Konserwacja zapobiegawcza

Strategia konserwacji bada znaczenie konserwacji zapobiegawczej dla ogólnej strategii konserwacji systemów firmy.

Książka zawiera ilustracyjny schemat blokowy ze wszystkimi krokami, które należy wykonać podczas wykonywania konserwacji zapobiegawczej. com_13378. jpg" title="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" alt="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" ezimgfmt="rs rscb271 src ng ngcb271"/>

#3. Przewodnik inżyniera dotyczący konserwacji zapobiegawczej

Ta książka służy jako przewodnik po dokumentowaniu trybów awarii i analizie skutków podczas wykonywania konserwacji zapobiegawczej.

Niektóre z rzeczy, których się nauczysz, obejmują; dokumentować kody usterek i hierarchie systemów/zasobów, oceniać ryzyko i analizować tryby awarii.

#4. Podstawy konserwacji zapobiegawczej

Podręcznik Podstawy konserwacji zapobiegawczej zawiera rozsądne ekonomicznie i łatwe do wykonania kroki konserwacji zapobiegawczej.

Przewodnik oparty na wynikach zawiera szczegółowe informacje na temat przyczyn awarii, sposobów identyfikacji i usuwania awarii oraz procesu konserwacji.

Wniosek

Jest całkiem oczywiste, że konserwacja zapobiegawcza jest ważna, jeśli nie chcesz zepsuć swoich systemów i zapewnić ciągłość działania. Koszty związane z konserwacją zapobiegawczą będą się różnić w zależności od wprowadzonych zmian. Posiadanie planu konserwacji zapewnia płynność procesu.

Możesz także zapoznać się z najlepszymi narzędziami do testowania oprogramowania.

Konserwacja zapobiegawcza

W MONITOROWANIU STANU dane operacyjne i statusowe są rejestrowane regularnie lub na stałe w celu optymalizacji bezpieczeństwa pracy i wydajności maszyn i urządzeń. Z analizy danych można uzyskać ważne informacje dotyczące KONSERWACJI ZAPOBIEGAWCZEJ. Celem jest proaktywna konserwacja maszyn i systemów, redukcja przestojów i zwiększenie ogólnej efektywności systemu.

 • Informacje
 • Dokumenty

Korzyści dla klienta:

 • Wykrywanie i unikanie niedopuszczalnych stanów pracy na wczesnym etapie
 • Konserwacja zorientowana na status zastępuje konserwację opartą na czasie
 • Planowalne przestoje maszyn i instalacji w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące napędu i procesu
 • Redukcja kosztów serwisu i materiałów
 • Dłuższa żywotność komponentów i maszyny
 • Zwiększona dostępność systemu
 • Unikanie nieplanowanych przestojów
 • Planowalna i zoptymalizowana pod względem kosztów naprawa
 • Rozwiązanie NORD:

  Informacje z monitorowania stanu można przenieść do konserwacji zapobiegawczej.

 • Podejście oparte na napędzie
 • Bezczujnikowe określenie optymalnego czasu wymiany oleju na podstawie wirtualnej temperatury oleju
 • Wstępne przetwarzanie danych napędu w zintegrowanym sterowniku PLC
 • Oferowanie danych klientowi za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów
 • Więcej informacji znajdziesz tutaj:

  1
  Które zadanie powinno być częścią procedury konserwacji oprogramowania?

  Sprawdź i zabezpiecz luźne kable.
  Usuń kurz z zasilacza.
  Defragmentuj dysk twardy. *
  Wykonaj kopię zapasową danych, ponownie sformatuj dysk twardy i zainstaluj ponownie dane.

  2
  Jaki jest cel dokumentowania informacji uzyskanych od klienta w zleceniu pracy?

  stworzyć scentralizowaną bazę danych możliwych problemów
  z wykorzystaniem informacji do celów marketingowych w celu
  śledzenia części, które są zamówione w
  celu wykorzystania informacji w celu rozwiązania problemu *

  3
  Jaką zalecaną procedurę należy zastosować podczas czyszczenia elementów komputera?

  Przedmuchaj sprężone powietrze wentylatorami chłodzącymi, aby wirowały podczas usuwania pyłu.
  Podczas natryskiwania trzymaj puszki sprężonego powietrza pionowo. *
  Użyj środków do czyszczenia okien na ekranach LCD.
  Wyjmij procesor przed czyszczeniem.

  4
  Po sprawdzeniu przez technika teorii prawdopodobnych przyczyn, jakie dwa działania powinien podjąć technik, jeśli testy nie zidentyfikowały dokładnej przyczyny? (Wybierz dwa. )

  Stwórz nową teorię prawdopodobnych przyczyn. *
  Dokumentuj każdy test, który nie rozwiązał problemu. *
  Przetestuj wszystkie pozostałe możliwe przyczyny, zaczynając od najbardziej złożonej.
  Zastosuj podejście odgórne, aby ustalić przyczynę problemu.
  Losowo wymieniaj komponenty pojedynczo, aż problem zostanie rozwiązany.

  5 Na
  które urządzenie najprawdopodobniej wpłynie nieprawidłowe ustawienie zapisane w CMOS lub nieprawidłowe ustawienie zworek?

  dysk twardy * monitor zasilania
  drukarki

  6
  Technik wykonuje konserwację sprzętu komputerowego na placu budowy. Jakie zadanie powinien wykonać technik w ramach planu konserwacji zapobiegawczej?

  Opracuj i zainstaluj oprogramowanie śledzące śledztwo.
  Przeprowadź audyt całego zainstalowanego oprogramowania.
  Usuń kurz z wentylatorów wlotowych. *
  Utwórz kopię zapasową danych, ponownie sformatuj dysk twardy i zainstaluj ponownie dane.

  7
  Użytkownik otworzył bilet wskazujący, że zegar komputera wciąż traci właściwy czas. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

  Procesor musi zostać przetaktowany.
  System operacyjny musi zostać załatany.
  Bateria CMOS jest poluzowana lub nie działa. *
  Kryształ taktowania płyty głównej jest uszkodzony.

  8
  Które dwa typowe problemy z komputerem mogą powodować zwarcie płyty głównej? (Wybierz dwa. )

  zakurzony wentylator procesora
  luźny kabel PATA
  śruby luźnej obudowy *
  wygięty styk kabla napędu
  nieosadzone karty adaptera *

  9
  Pracownik zgłasza, że ​​przy każdym uruchomieniu stacji roboczej blokuje się po około 5 minutach użytkowania. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

  Dysk twardy ulega awarii.
  Pamięć RAM działa nieprawidłowo.
  Procesor ulega przegrzaniu. *
  Zasilacz nie zapewnia odpowiedniego napięcia i prądu.

  10
  Pracownik zgłasza, że ​​oprogramowanie antywirusowe nie może uzyskać aktualizacji. Pracownik pomocy technicznej zauważa, że ​​wygasła licencja na oprogramowanie. Technik dodaje nową licencję do oprogramowania i kończy usługę aktualizacji. Co powinien zrobić technik?

  Zapisz nowy numer licencji w dzienniku.
  Pobierz zaawansowane oprogramowanie antywirusowe od innego dostawcy.
  Uruchom pełne skanowanie antywirusowe na komputerze. *
  Przejrzyj Podgląd zdarzeń pod kątem daty i godziny ostatniej aktualizacji oprogramowania.

  11
  Których dwóch elementów można użyć do ustalenia planu działania podczas rozwiązywania problemu z komputerem? (Wybierz dwa. )

  Diagnostyka BIOS
  multimetr
  dziennik historii napraw komputera *
  sprzężenie zwrotne podłącz
  podręcznik komputera *

  12
  Po dodaniu nowej karty graficznej PCIe komputer wydaje się uruchamiać pomyślnie, ale nie wyświetla żadnego wideo. Komputer działał poprawnie przed zainstalowaniem nowej karty graficznej. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

  Kabel monitora jest uszkodzony.
  Zapisane ustawienia CMOS są skonfigurowane do używania wbudowanego adaptera wideo. *
  Komputer nie ma wystarczającej ilości pamięci RAM do obsługi nowej karty wideo.
  Nowa karta wideo nie jest kompatybilna z procesorem komputera.

  13
  Zespół ekspedycji naukowych korzysta z laptopów w swojej pracy. Temperatury, w których pracują naukowcy, wynoszą od -13 stopni Fahrenheita (-25 stopni Celsjusza) do 80 stopni Fahrenheita (27 stopni Celsjusza). Poziom wilgotności wynosi około 40 procent. Poziom hałasu jest niski, ale teren jest nierówny, a wiatr może osiągnąć prędkość 45 mil na godzinę (72 kilometry na godzinę). W razie potrzeby naukowcy przestają chodzić i wprowadzają dane za pomocą laptopa. Który warunek najprawdopodobniej wpłynie negatywnie na laptopa, który jest używany w tym środowisku?

  wiatr
  nierówny teren
  wilgotność
  temperatura *

  14
  Co stanowi część tworzenia planu konserwacji zapobiegawczej?

  przeprowadzanie aktualizacji sprzętu
  przeprowadzanie audytu sądowego w sprawie naruszeń bezpieczeństwa
  dokumentującego szczegóły i częstotliwość każdego zadania konserwacyjnego *
  odrzucając wszystkie wymienione części

  15
  Jaka jest preferowana metoda wyjmowania dysku z napędu optycznego, który nie wysuwa dysku?

  Zdejmij górną część obudowy napędu.
  Wyślij dysk do autoryzowanego magazynu napraw.
  Włóż szpilkę do małego otworu z przodu napędu. *
  Użyj małego śrubokręta i podważ drzwiczki napędu.

  16
  Klient informuje, że ostatnio nie można uzyskać dostępu do kilku plików. Technik serwisowy decyduje o sprawdzeniu stanu dysku twardego i struktury systemu plików. Technik pyta klienta, czy kopia zapasowa została wykonana na dysku, a klient odpowiada, że ​​kopia zapasowa została wykonana tydzień temu na innej partycji logicznej na dysku. Co powinien zrobić technik przed wykonaniem procedur diagnostycznych na dysku?

  Zainstaluj nowy dysk twardy jako dysk podstawowy, a następnie ustaw bieżący dysk jako slave.
  Wykonaj przywracanie plików z istniejącej kopii zapasowej na partycji logicznej.
  Uruchom narzędzie CHKDSK.
  Utwórz kopię zapasową danych użytkownika na dysku wymiennym. *

  17
  Podczas testowania teorii kilku prawdopodobnych przyczyn problemu, które należy najpierw przetestować?

  najłatwiejsze i najbardziej oczywiste *
  wybrane losowo,
  najbardziej złożone i trudne do zdiagnozowania
  te, które klient uważa za najważniejsze

  18
  Podczas rozwiązywania problemów z komputerem, który nie uruchamia się, podejrzewa się, że problem dotyczy modułów pamięci RAM. Moduły RAM są usuwane i umieszczane w innym komputerze, który z powodzeniem się włącza. Moduły RAM są następnie umieszczane z powrotem w oryginalnym komputerze i teraz z powodzeniem włącza się. Jaka była najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu?

  Moduły RAM nie
  zostały dokładnie osadzone. * Moduły RAM zostały włożone tyłem do gniazd DIMM.
  Moduły RAM nie pasują do specyfikacji komputera.
  Moduły RAM mają złe bloki.

  19
  Który element można łatwo uszkodzić przez bezpośrednie rozpylenie sprężonego powietrza podczas czyszczenia wnętrza obudowy komputera?

  złącza kablowe
  zasilacz
  wentylator *
  radiator
  CPU

  20 Na
  którym etapie sześciostopniowego procesu rozwiązywania problemów technik poprosi użytkownika komputera o wydrukowanie dokumentu na nowo zainstalowanej drukarce?

  Przetestuj teorię, aby ustalić przyczynę.
  Sprawdź pełną funkcjonalność systemu i, jeśli dotyczy, zastosuj środki zapobiegawcze. *
  Ustal teorię prawdopodobnej przyczyny.
  Dokumentuj ustalenia, działania i wyniki.
  Ustal plan działania, aby rozwiązać problem i wdrożyć rozwiązanie.
  Zidentyfikować problem.

  21
  Które dwa typy danych powinny zostać zarchiwizowane przed rozwiązaniem problemu z komputerem dla klienta? (Wybierz dwa. )

  Pliki systemu operacyjnego Windows
  Plik systemu BIOS Pliki
  ulubionych programu Internet Explorer *
  Pliki sterowników dla dokumentów na dysku twardym,
  które są tworzone przez klienta *

  22
  Projektant stron www zainstalował najnowsze oprogramowanie do edycji wideo i teraz zauważa, że ​​podczas ładowania aplikacji komputer reaguje powoli. również kontrolka led dysku twardego stale miga, gdy aplikacja jest w użyciu. jak rozwiązać problemy z wydajnością?

  zastąpienie dysku twardego szybszym
  uaktualnieniem do szybszego procesora
  Wymiana karty graficznej na model z wyjściem DVI z
  dodatkową pamięcią RAM *

Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Asus Chromebook

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Asus Chromebook

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Asus Chromebook